Corinna Creedon

CPA – Kâr Hanesini Kurumsal Büyümeye Dönüştürme

Corinna Creedon uygulamalı üst düzey finans yöneticisi olarak, TMC ile çeşitli sermaye çözümü ve kapital bulma görevlerinde yer almaktadır. Pekçok sektör ve endüstrinin her tür finansal tablolarında derin içerikli deneyim sahibi olup, geniş tabanlı mevzuata uygunluk denetim bilgisiyle dış raporlama kurallarına, kurum içi finans tablolarına ve ABD Sarbanes Oxley şartları altında faaliyet gösteren firmaların tabi bulundukları kurallara ve bunların uygulamalarına özellikle vakıftır.

Çeşitli büyüklükte ve sektördeki firmalara hizmet vermiştir. Meslek hayatı boyunca edindiği derin ve sürekli gelişmiş finans bilgi ve becerileriyle, yalnızca kapital arayışındaki firmaların kapsamlı ve ince profil ve projeksiyonlarının tertibinde ve hazırlanmasında değil, aynı zamanda ideal konumlu finansal ve operasyonel danışman olarak firmalara büyümelerinde ve yapılanmalarında destek olmaktadır.

Çok boyutlu birikimi CFO veya üst düzey pozisyonlarda ve misyon kritik operasyonlarda kurumsal strateji, politika ve uygulama rehberi hazırlama, kurumsal intranet geliştirimi, finans departmanı reorganizasyonu, sınır ötesi muhasebe uygulaması araştırması gibi önemli kurumsal görevlerde uygulamalı olarak gelişmiştir. Ayrıca, halka arzlarda borsa teklif memorandumlarını finansal bölümlerinin ve finansal tablolarının hazırlanmasında ve yönetiminde tecrübe sahibidir. “Yeni Girişimlerde Kurumsal Seçim” başlığı gibi piyasanın öndegelen önemde pekçok finansal ve muhasebe konularında araştırma ve görüş raporları yazmıştır.

New York Eyaletinde lisanslı mali müşavir olup, American Woman’s Society of Certified Public Accountants üyesidir.

New York Üniversitesi Stern School of Business Muhasebe ve Uluslararası İş ve İşletme dallarında lisans derecesine ve aynı zamanda CPA lisansına sahiptir.