Yaklaşımımız

Yatırımcı ilişkileri (IR) alanında amaç müşterilerimizin özsermaye veya borç yatırımcıları, hisse ya da borç senedi alan veya satanlara hedefli finansal analistleri ve piyasa ile, ilişki ve iletişimlerini geliştirmektir. Türkiye’de nisbeten yeni IR hizmetleri, global piyasa oyuncularının rutin olarak aldığı danışmanlık hizmetidir.

IR programları, yatırımcının vasıflarına ve ilgi alanına göre değişir. Özsermaye için ayrı, borç için ayrı, ikisinin karışımından oluşan hybrid finansal enstrümanlar için ayrı yatırımcı kitleleri olduğu gibi, yatırımcıların sektör, risk profili, vade ve getiri tercihlerine göre de farklılıklar vardır. Dolayısıyla, kapital arayışındaki her kurumun yatırımcılara yapacağı teklifin özelliklerine göre değişik strateji geliştirmesi gerektirecektir.

Alıcı ve satıcı taraf finansal analistleri ve kredi puanlama şirketleri analistleri için de yerine göre farklı yaklaşımlar gerekebilir. Günümüzün karmaşık ve yüksek rekabetli global piyasalarında bilinçli programla hareket edip etmemeniz başarılı olup olmayacağınızı, başarı halinde de bu başarının oranını belirleyecektir – sözkonusu olan sizin kâr hanenizdir! Farklı kilteleri ve aktörlerini tanımanız, onlara bilinçle yaklaşmanız, kaygı duyabilecekleri ve sorgulayacakları konuları finansal bilinçle derhal algılayabilmeniz, sofistike yatırımcıların, finansal analistlerin, finans medyasının lisanlarını hem de süratle konuşmanız gerekecektir. Bütün bunları sağlayacak bilgi ve birikim ise ancak uzun süreyle birebir Wall Street tecrübesinden geçtiği için oyunu, sizlerin de global piyasada aktif ve başarılı şirketlerin yaptığı gibi, vasıflı danışmanlar yardımıyla oynamanız gerekecek. TMC işte tam burada sizin yanınızda olacaktır.

Yönetici kadroların iş stratejilerini, temel sorun ve konularını, kurumlarının finansal durumlarını yatırımcı kitlelerine, piyasalara ve finans profesyonellerine etkin ifade etmelerini sağlamak, bu konuda kendilerine özel danışmanlık yapmak bizim işimiz. Hitabettiğiniz tüm kitlelerin yatırım teklifinizle ilgili olarak görmeleri, duymaları, anlamaları gereken noktaları, bu kitlelerin tercihlerini bilerek, sorularını cevaplamak üzere sağladığımız hizmetlerimizi sermaye veya özel kapital piyasalarına açılım öncesi ve sonrası vermekteyiz.

Halka kapalı veya açık şirketler, kamu kurumları, hükümetler ve yabancı direk yatırım FDI cezbetme amacıyla faaliyet gösteren devlet kuruluşları hizmetlerimizden yararlanabilir.

Bizler, yatırımcı ve finans kitleleri nezdindeki değerinizin maksimize edilebilmesi, yatırımın karlılık inandırıcılığının maksimizasyonu ve izahı, yerine göre doğru kredi puanı alabilmeniz veya doğru değerlendirilmeniz için, perspektifinizin, pozisyonunuzun, verilerinizin açık, net ve etkin finansal lisanla anlatımını ve yatırım iletişiminizi kolaylaştırmayı hedef alırız – buradaki esas amaç şirketlerin, kamu kurumlarının ve ülkelerin piyasalarca adil değerlendirilmesidir.