Toni Simonetti

C-Suite Fortune 10 Seviyesi İletişim Stratejisti

Toni ABD ve dünya Fortune 10 firma düzeyinin en üst seviyesinden gelen geniş birikimiyle ABD’nin ender rastlanır iletişim profesyonellerindendir.

C-Suite yöneticilerinin itibar ettiği ve sonuç odaklı derin deneyimi, kendisine iletişim piyasasında özel ve üstün ayrıcalıklı uzman niteliğini kazandırmıştır. Saygın bir yönetici ve takım lideri olan Toni’nin yaklaşımı, birlikte çalıştığı şahıs ve kurumların motivasyon ve başarıya yönelik gelişimine odaklıdır. Sektörel dalgalanmalarda ve zorlu, ancak yerine göre de fırsat yaratabilen kritik dönemlerde, kurumsal saygınlığı koruyucu yönetim yeteneğine sahiptir. PR uygulamalarını en yeni teknolojiler ile ve tüm kurumsal menfaat gruplarıyla ve güçlü etkileşimle gerçekleştirir.

ABD’nin en ileri gelen kurumlarının iletişim departmanlarını yönetmiş olmakla, global ve halka açık kurum dinamiklerinde üstün ve etraflı bilgi ve birikim kazanmıştır. Deneyimi, havacılık, ulaşım, savunma, teknoloji, sağlık, finans ve medya sektörleri dahil, hem pek çok sektörü hem de kurumdan tüketiciye (business-to-customer) ve kurumdan kuruma (business-to-business) uygulamaları kapsamaktadır.

Geniş tecrübesi, geleneksel medyayı aşan kritik iletişimlerde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası coğrafyalara hitap eden ve neredeyse her global medyayı kapsayan nitelik taşır. Kurumsal, finansal, tüketici ve pazarlama iletişimciliği güçlü vasıfları arasındadır.

Toni her tür iletişimde profesyonel yetkinliğine sahiptir. İletişim stratejisi, medya ve halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri, kurumsal iletişim, kriz yönetimi, yasama ve kamu yönetimi ilişkileri, özlük ilişkileri, C- Suite ve yönetici vizibilitesi, yönetim kadrolarında veya yönetim sistem ve stratejisi değişim hallerinde iletişim, interaktif uygulama usulleri ve sosyal medya yetkinliklerine tamamen vakıftır. Kurum sözcülüğü görevlerinde üstün başarı kaydetmiştir.

C-Suite düzeyi iletişim deneyimi, General Motors (GM), Raytheon, GMAC (Ally Financial), Centene, Hughes Aircraft, DirectTV ve Dana Holding gibi firmaları kapsamaktadır.

Toni, Michigan Eyaletinin Rochester İli, Oakland Üniversitesi’nden Gazetecilik ve Fransız dili alanlarında lisans ve MBA lisansüstü derecelerine sahiptir.