Nazan Karababa Clohesy

Yönetici Ortak

Nazan Karababa Clohesy, yatırımcı ilişkileri, borç ve sermaye kapitali çözümleri uzmanı olarak görev yapmaktadır. 16 yıl Wall Street’te Lazard Freres, Salomon Brothers ve JPMorgan Chase yatırım bankalarında sermaye piyasası departmanlarının üst düzey pozisyonlarında bulunmuştur.

Wall Street kariyerine kurumsal finans lideri JPMorgan Chase’de yönetici eğitim programını tamamlayıp Türkiye masasında başlamış, sermaye piyasası bölümünde ABD, Avrupa ve gelişmekte olan ülke devlet ve firmalarının finansman, sendikasyon, plasman ve ticaretini yapmıştır. Yüksek riskli şirket ve kredileri alanında uzmanlaşmış, çeşitli endüstrilerde her biri US$50milyon – US$25 milyar arasında pekçok finansman ve sendikasyonu yönetmiş, toplam US$200 milyar sendikasyon tamamlamış, portföy yönetiminde geniş deneyim kazanmıştır. Banka sendikasyon piyasasının ilk otomasyonunu dizayn etmiştir.

Nadir kurumsal finans, kredi riski ve finansmanı uzmanlarındandır. Pekçok ekonomik buhranda kaldıraçlı/riskli finans, şirket alım-satım, birleşme, bunalımlı kredi kurtarım, erteleme, yenileme, yeniden yapılanma finansmanı, plasman ve ticaret yapmış, derin yatırım insiyatif ve tecrübesi edinmiştir.

Birçok tanınmış ABD şirketinin idarecilerini roadshowlara hazırlamış, yatırımcı kaygılarını etkin cevaplama eğitimi ve bizzat cevaplama desteği vermiştir. Global finans sektörünü, sermaye piyasasını, yatırımcıların güncel ve değişen tercih ve ihtiyaçlarını, piyasa dinamiğini çok yakından takip etmiş, ileri gelen sermaye kuruluş ve yöneticileriyle birçok sermaye piyasası işlemi yapmıştır.

Lazard Freres’de Banka Borç Sendikasyon Direktörü olarak yüksek risk ve getirili borçlara odaklanmış, Salomon Brothers Borç Sermaye Piyasası Departmanı Banka Borçları Bölümünü kurmuş, US$35 milyarlık kredi portföyünü yönetmiştir. Price Waterhouse İstanbul’da FDI –direk yabancı yatırım ve hukuk danışmanlığı yapmış, pazarlık ve mukavele desteği vermiştir.

New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Şirketler Hukuku ve burslu okuduğu Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-Uluslararası İlişkiler Yüksek Okulu’ndan “Distinction” (mükemmellik ünvanı) ile aldığı Master derecelerine sahiptir. Cenevre Üniversitesi Hautes Etudes Internationales’de Deniz Hukuku ve Uluslararası Hukuk İhtilafları lisansüstü derslerine devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Üsküdar Amerikan Kız Lisesi mezunudur.

Ana dil seviyesinde İngilizce, ileri derecede İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca bilir. İstanbul Barosuna kayıtlıdır.