Hizmetlerimiz

M&A (Şirket Evlilik veya İktisabı), Kurumların Tamamen, Kısmen ve Bölümsel Satışları, Yeniden Yapılandırmalar

Menfaatler büyük olunca, danışmanlarınızın vasıfları misyonunuzun başarısında hayati önem taşır. Bu durum kendisini, özellikle M&A, kısmen ya da bölümsel satış, yeniden yapılandırma gibi organizasyonel dönüşüm hallerinde daha da kritik olarak gösterir.

Bu gibi tranformasyonlarda, kurumsal başarınız açısından önemli kitlelerin medya haberlerinizi nasıl yorumlayacaklarını bilmeniz ehemmiyetlidir. Aynı zamanda, gereken kitleye doğru mesajı doğru zamanlamayla ve çabuk ulaştırmanız gerekir.

Deneyimimiz sizlere bu durumlarda, kazandırıcı finansal medya stratejisi uygulamanızı; finansal ve sektörel analistlere, yatırımcılara, personelinize ve müşterilerinize yönelik iletişim programları geliştirip gerçekleştirmenizi, akılcı, verimli ve etkin biçimde anahtar kitlelerinize ulaşmanızı sağlayacaktır.

Bu alandaki metodolojimiz şu gereksinimleri yansıtır:

 • ana mesajların tesbiti
 • bu mesajlara uygun iletişim vasıtalarının belirlenmesi
 • anahtar kitlelerin saptanması
 • iletişim sürecinin oluşturulması
 • ana prensiplerin döküm ve çalışmasının yapılması
 • stratejinin uygulanması
 • neticelerin monitor ve rapor edilmesi

Kurumsal birleşmelerde, şirket evlilikleri veya iktisaplarında, kurumsal kriz hallerinde, ekip elemanlarımızın 65 yılı bulan kollektif tecrübesiyle, sizlere global medya başlıkları yapmış pekçok kurumsal işlemin oluşturduğu birikimi getirmekteyiz. Bu ortamların dikte ettiği iletişim gereklerini uygulayarak tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek hizmeti TMC’de bulacaksınız.

Medya & Kriz Eğitimimiz

Eğitim üst düzey yöneticilere ve temsilcilere, dünya liderlerini eğiten ihtisaslaşmış uzmanlarımız tarafından verilir. Yöneticiler ve liderler medyayla iletişiminde bulunduklarında ana mesajlarını etkinlikle verme becerisini kazanmak üzere eğitilirler. Global piyasada bu eğitimi mutlaka almak ve tekrarlamak rutindir. Verilecek mesajlar kurumsal strateji, beceri, olanak, yeni ürün ya da sektör trendleri gibi konuları içerebilir. Kriz hallerinde etkin iletişim için başlıbaşına özel eğitim alınması yaygın uygulamadır.

Medya eğitiminin getirdiği önemli yararlar

 • hikayenizi daha olumlu ve insiyatifli bir yaklaşımla anlatma sanatı edinip uygulayarak, mülakatlarda kontrolü elde edebilmek
 • anahtar mesajlara ve olumlu bilgilere odaklanarak, konuyu ve etkiyi dağıtmamak
 • riskli sorulara etkin cevap verme kabiliyetini edinmek
 • karmaşık bilgileri net ve öz prezante edebilmek
 • medyanın nasıl çalıştığını ve kurallarını detayıyla kavramak ve kurum üst düzey yöneticilerinin olumlu medya kuvertürünü nasıl maksimize edebilecekleri hakkında bilgilerini geliştirmek
 • nihayet, üstün ve etkin medya mülakatı vermek, daha olumlu kuvertürü elde etmek, piyasada ve hedef kitlelerde pozitif etki bırakmak

Menfaatlerinizin etkilenme ihtimalinin yüksek, bazen ölüm-kalımlık, bazen imajınıza, hatta istikbalinize yansıyabilir durumlarda, medya ve kriz eğitimimizle imajınıza ve kâr hanenize gelebilecek olumsuzlukları minimize etme imkanına sahip olabileceksiniz.

Tipik bir medya eğitiminde, ilk segment “Medyayı Anlamak” başlıklı slayt sunumuyla başlar. “Anahtar Medya Mesajı” konusundaki önemli bölüm ise daha sonra gelen uygulamalı mülakatlarda “yol haritası” teşkil eder.

Eğitimin ekseriyetini oluşturan diğer bölüm, video kayıtlı ve uygulamalı mülakat provalarıyla gerçekleştirilir. Ardından video görüntüleri izlenip ve eğitmenlerimizin derin, detaylı ve yapıcı eleştirileri ve video kayıt tekrarlamaları ile iyileştirme eğitimi verilerek tamamlanır. Uygulamalı eğitim hem basın medyasını hem de görsel (TV ve internet) mülakatlarını içerir.

Medya eğitiminde generik hiçbir uygulama yoktur. Her eğitim programı ihtiyaç ve hususiyetlere göre hazırlanır — kurum, şahıs ve olaya özel olarak dizayn edilir. Geniş araştırma sonucu hazırlığımız mülakat provalarımız, yönetici ve kurumsal temsilcilerin mülakat başarılarını fevkalade arttırıcı, detaylı, realist, düşünmeye sevkeden, zorlayıcı niteliktedir. Eğitim programlarımız neticesi uygulamalardan pek çoğu piyasada saygınlık görmüş olup, pek çok tanınmış CEO, CFO, CIO ve üst düzey yöneticilere ve kamu liderlerine verilmiş olup, ABD’nin ileri gelen üniversitelerinde müfredata alınan başarı örneği eğitimlerimiz mevcuttur.

Düşünce liderliği – Çoklu Platform Yazarlığı

Düşünce liderliği, hedef kitleleriniz için önem taşıyan konularda görüşlerinizi ifade etmek tarzıyla yapılan tanıtım yöntemidir. Mevcut ve hedef müşteri kitlelerinize, iş çevreniz ve piyasanızda aktif olanlara önemli meselelerini çözümleyici bilgi ve görüş sahibi olduğunuzu göstermenize ve bu kitlelere yararlı olabileceğinizi ifade etmenize imkan verir. Aracınız bir konferans, konuşma, sunum, basında isminle çıkacak bir makale, yapacağınız bir anket ya da araştırma analizi benzeri iletişim türleri olabilir.

Düşünce liderliği belirli bir konu üzerinde şahsınıza ait bir görüşe, fikri mülkiyetinize, karşılaşılabilecek cazip bir fırsat veya zorluğa veya gelecek teknolojiye dair veya genel piyasa ya da sektör problemleri veya görüntüsü hakkında olabilir. Bütün bunlara cevabınız entellektüel kapitalinizle bağlantılı olup, belirlenen kitlenin ilgisine hitap etmelidir.

Ele aldığınız kritik bir ekonomik mesele, ya da kısa dönemli bir soruna ait çözümünüz olsun, cevabınız dosdoğru olayın kalbine girmelidir. Bir görüş noktanız ve görüş noktanıza arka çıkacak veriler ve gerçekler olmalıdır. Belli bir acendanız olabilir, ancak merkez bir yarar elde etme, yahut bir satış yapma olmamalıdır. Konuya odaklı tanıtım, amaca incelik ve maharetle ulaşım aracı oluşturur.