Hizmetlerimiz

Yatırımcı İlişkileri Destek Hizmetlerimiz:

 • Şirketi, kuruluş veya ülke gelişim ve iş planına özel sürekli ve proaktif yaklaşım ve planlama
 • Yatırımcı hedefleme ve hedef yatırımcılara ulaşma
 • Yıllık ve üç aylık kazanç bildirimlerinin iletişimi, basın bültenlerinin global finans piyasası lisanıyla hazırlanması, gerekirse global bazda sunumu
 • Satıcı ve alıcı taraf finansal analist toplantılarının ve telekonferansların düzenlenmesinde, içeriklerinin hazırlanmasında, sunumlarda, finansal piyasa beklentisine uygun strateji ve cevaplamada destek
 • Roadshow hazırlıklarında ve muhatap kitlelerle iletişimde destek
 • Şirket birleşim, iktisap, kısmi satış, bölüm satışı ve yeniden yapılandırmalarında finansal piyasa, analistler ve yatırımcılarla iletişim
 • Kriz yönetimi ve kriz iletişimi
 • IR web sayfa içeriklerinin global finans lisanında hazırlanması, geliştirilmesi
 • Tanıtım ve iletişim materyallerinin, yıllık kazanç raporlarının uluslararası finans lisan ve standardında hazırlanması
 • Şirketiniz, kurum ve kuruluşunuz, ülkeniz hakkında algılama araştırması ve raporlaması
 • Roadshow eğitimi
 • Yatırımcılara ve finansal analistlere sunum eğitimi
 • Kurumsal yönetim ve şeffaflık
 • Kredi puanlama şirketleri ve analistleri ile iletişim