Thomas Clohesy

Kurucu ve Yönetici Ortak

Global yatırımcı ilişkileri, finansal iletişim, finansal PR, medya ilişkileri ve tanıtım stratejileri, medya ve prezantasyon eğitimi konularında uzmandır.

Global bazda New York, Londra ve Tokyo’da çok uluslu finansal şirketlerde ve PR firmalarında üst düzeyde görev almış, Wall Street ve global finans medyalarına odaklı finansal iletişim ve tanıtım çalışmaları yapmış, ardından TMC’yi yöneterek geniş uygulamalı tecrübe edinmiştir.

Uluslararası ilişkiler, sermaye ve finans piyasaları ve çeşitli kurumları, devlet mali ve siyasi politikaları, dünya tarihi ve ekonomisi alanlarında ansiklopedik bilgi ve derin birikime sahiptir. Yakından tanıdığı global finans, sermaye ve politika medyalarını meslek hayatınca sürekli takip etmiştir.

Finansal tanıtım ve iletişim programlarını, yatırımcı ilişkileri boyutlarıyla birleştirerek global perspektifte çok kez uygulamış, şirket alım satımları, kapital yapı değişimleri, mali bunalım dönemleri, yeniden yapılanma, kriz komünikasyonu ve yönetimi, internet ortamında yatırımcı, medya ve halkla ilişkiler konularında uzmanlaşmıştır.

Tom Clohesy, New York’ta finansal iletişim sektöründe, Siegel & Gale firmasında Finansal PR Müdürü olarak, özellikle yeni medya ortamında çalışmıştır. Gavin Anderson & Company’de Medya İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı ünvanıyla, Bankers Trust, Rockefeller Center Properties, Inc. ve OM Systems International gibi müşterilere, Robinson, Lake, Lerer & Montgomery firmasındaysa Müdür Yardımcısı olarak şirket alım, satım ve birleşmeleri, kriz yönetimi ve iletişimi konularında, ileri gelen pekçok ABD ve AB şirketine hizmet vermiştir.

Bundan evvel, Price Waterhouse LLP’de Finansal Hizmetler Sektörü Halkla İlişkiler, Reklam ve Düşünce Liderliği İletişim Direktörü ve firmanın Sermaye Piyasası, Hazine, Bankacılık Yatırım ve Gayrimenkul Şirketleri departmanlarının iletişim danışmanı idi.

Shearson Lehman Brothers International Londra’da Avrupa İletişim ve PR Genel Müdürü ve firma genel merkezi New York’ta İletişim ve PR Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Kurumsal ve Kamu Finansman departmanlarının ve firma profilinin global tanıtım ve iletişim, Tokyo ofisi açılışı, medya ve tanıtım programlarını yönetmiştir.

ABD Johns Hopkins Üniversitesi School of Advanced International Studies Bölümünden Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Politika alanında Master derecesi almış ve ABD Union College’dan Felsefe ve Yabancı Dil dallarından en üst dereceyle (“summa cum laude” ile) mezun olmuştur.

Ana dili İngilizce olup, mükemmel Almanca, ileri derecede İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve konuşma düzeyinde Türkçe bilir.