Prezantasyon & Roadshow Eğitimi

Bazılarımız kalabalık izleyici kitlesi karşısında sahne korkusuna kapılır – bazılarımız perspektif ve görüşlerini etkin ifade etmekte güçlük çeker, ya da beceri ve bilgilerinin arzu edilen şekilde algılandığından emin olmak ister – TMC sizlere verdiği destekle, mesaj ve vizyonunuzun sahne ışıkları altında, finansal ve kurumsal birikimli zeki yatırım yöneticileri, global bankacılar, finans piyasası ve medyası mensupları önünde, iletmek istediğiniz noktaların arzu ettiğiniz şekilde algılanmasını temin etmenize yardım eder. Eğitim neticesinde sunumunuz inandırıcı ve ikna edici nitelik taşıyacaktır.

Eğitimimiz aşağıda görülen etkinliklere hazırlanmanız içindir:

 • Yönetim Kurulu ve senelik hissedar toplantıları
 • IPO’lar [Halka Açılımlar] – ilk açılım ve ilave arzlar
 • Özel sermaye sunum ve toplantıları
 • Halka bono ve borç arzları
 • Bankalar ve özel kredi tedarikçileri ile borç toplantıları
 • Borç sermayesi yatırımcılarına yapılan sunumlar
 • Roadshow’lar
 • Endüstri ve sektör konferansları
 • Yatırımcı görüşmeleri, finansal analist toplantıları, telekonferanslar
 • Personel iletişimi
 • Kritik ürün ve şirket kilometre taşı katetmelerde iletişim
 • Kurumsal lobi faaliyetlerinde hedef kitleleriniz ve menfaat gruplarınızın mensuplarıyla iletişim
 • Kriz ve sorun yönetimi ve cevaplama iletişimi
 • JV’ler, şirket birleşimleri, şirketlerin kısmen veya bölümsel veya blok satışları, yeniden yapılandırmalarda muhatap toplantıları ve sunumları

Eğitimimiz Kimler İçindir?

 • Yönetim Kurulu Mensupları
 • CEO’lar, CFO’lar, Baş Danışmanlar, Üst Düzey Portföy Yöneticileri, Alıcı ve Satıcı Taraf Finansal Analistleri
 • Şirket ve Kurum Ünite Liderleri ve İlk Kademe Temsilcileri
 • Orta Kademe Varlık Yöneticileri, Araştırmacı Analistler ve Satış Ekipleri
 • PR ve IR profesyonelleri
 • Şirket Sözcüleri
 • Hükümet ve Kamu Kuruluşları Üst Düzey Yöneticileri

Program Kapsamına Neyi Alırız?

Programlarımızda üç öğe ele alınır:
(1) İletişim teorisi,
(2) Mülakat ve kitleye sunum becerilerini geliştirmede ispatlanmış teknikler
(3) Canlı kamera karşısında uygulamalı “gerçek dünya” simülasyonuyla iletişim ve mülakat senaryoları.

Eğitim programımız katılımcıların beceri ve özgüvenlerini geliştirir. Koçluğumuzla ekibinizin muhatapları ve kitleler karşısında mevcudiyetlerinin güçlenmesi, iş çevresi ve kişilerarası iletişim başarılarının artması, satış teşebbüslerinde hedefe ulaşma imkanlarının gelişmesi, müşteri ve müşteri namzetleriyle görüşme etkinliklerinin mükemmelleştirilmesi sağlanır.

Eğitimimiz sonunda ekibiniz özgüven ve kontrol sahibi konumuna gelip, hazırlıksız oldukları soruları etkinlikle cevaplayabilecek, spontane müzakere ve mülakatlarda bulunabilecektir.

Yöneticilerinize yardımcı olabilecek hizmetlerimizden bazıları:

 • Bir mülakat nasıl mükemmelleştirilir ve kontrol altına alınır?
 • Beklenen ve beklenmeyen sorulara etkin cevap verme becerisi nasıl kuvvetlendirilir? (açıklık, netlik, hız, eldeki veri ve bilgiler, v.b.)
 • Temiz, net, keskin, öz ve ikna edici, inandırıcı mesajların geliştirilmesi
 • Çekişmeli ve aleyhte soruları etkin cevaplama metodlarının geliştirilmesi
 • Medya eğitiminde öğrenilen becerilerden, topluluk huzurunda konuşmalarda ve toplantılarda uyarlanabilecek olanlarının gösterilmesi
 • Hitabet sanatının geliştirilmesi
 • Mevcut ve müstakbel müşterilere etkin sunum ve iletişim kabiliyet ve özgüveninin yapılandırılması
 • Başkalarını mülakata hazırlama ve koçluk becerisinin geliştirilmesi
 • Açıklama, hitabet ve durum sergileme sırasında akıcılık, netlik, netlik ve yine netlik elde etme