Yaklaşımımız

Kapital arayışı içindeyseniz, piyasa şartları ne olursa olsun, pekçok değişkenle karşılaşırsınız. Her yatırımcının risk iştahı ve profili aynı olmadığı gibi, bankalar olsun ve diğer finansal kuruluşlar olsun paralarınını borç ya da sermaye olarak kolaylıkla vermek niyetinde değildirler. Kapital talipleri zaten herzaman kapılarında mevcut olduğundan seçicidirler. Yatırım ve kapital arayışı uluslararası ise, tabloda daha da karmaşık ve aşılması güç hususlar unsurlar öne çıkar. Günümüzün aşırı rekabetli girift yatırım piyasasında, teklifinize yatırımcı gözüyle bakan, global finans bilgisine, lisanına ve sanatına sahip bulunmakla sizi avantajlı pozisyona koyacak kapital arama programına ihtiyacınız olacaktır.

TMC olarak karmaşık kapital çözümü ihtiyaçlarına da odaklanmaktayız. Bunlar, gereksinime en doğru çözümü getirecek yapılanmalarına yönelik, uluslararası veya yerel, halka açık ya da kapalı özsermaye, borç veya karışımlı finansal enstrümanlar olabilir.

Kapital çalışmalarımız, Wall Street’te ve global piyasalarda uzun yıllar bire bir gerçekleştirdiğimiz sermaye piyasası, kurumsal finans ve uluslararası finans işlemlerinde başarıyla düzenleyip yönetiğimiz, çeşitli endüstri ve risk profillerindeki, farklı coğrafya ve kültürlerde şirketlerin M&A, bölümsel satış, kısmi satış, yeniden yapılandırma, iflas, konkordato içi finans, kaldıraçlı şirket alım, borçlanma faaliyetlerinden elde ettiğimiz tecrübemizden gelen avantajla yapılır. Başarımızın temelinde, yatırım türüne en uygun ve özel seçilmiş doğru yatırımcılar nezdinde tekliflerin doğru ve isabetli anlaşılmasını temin eden unsurlar yatar. Bu unsurlar tecrübemiz, desteğimizle hazırlanan geniş ve doğru etütlü sunum ve piyasa bağlantılarımızdır. Teklifinizin, doğru yatırımcılara ulaşması, beklentilerine doğru cevapların verilmesi, olası kaygılarının önden tespitiyle risk kaygılarını minimize edici açıklama ve içeriklerin sağlandığı global finans piyasası standartlarında sunumla verilmesi için fevkalade itina göstermek prensibimizdir. Nihai amacın kapital temini olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkartmayarak – sizlerle kendi işimiz gibi, ihtiyacınız olduğu sürece çalışmak esas anlayışımızdır.